SuperForex

Lịch sử có cách tự lặp lại

Giá xuống
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Hãy thử tưởng tượng chúng ta có thể đặt một tấm gương trước mặt. Và nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang đối phó với một tấm gương, thì chúng ta sẽ thấy hình ảnh phản chiếu. Tương tự, chúng ta vẽ một đường phân chia giữa hai đỉnh trên biểu đồ hàng ngày. Và nếu chúng ta nhìn vào biểu đồ bên trái của dòng và sau đó sang bên phải - chúng ta có thể tìm thấy các đặc điểm tương tự.

Bây giờ, đối với "gương" của chúng tôi, với độ cong nhỏ, biểu đồ lặp lại chính xác chuyển động của nó. Được hướng dẫn bởi những quan sát này, chúng ta có thể giả định rằng sẽ sớm có một chiều giảm mạnh.

Và kể từ khi chúng tôi tiến hành phân tích trên biểu đồ hàng ngày, SL phải được đặt ở khoảng cách an toàn.

Chúc bạn một ngày tốt lành và kiếm được nhiều tiền!


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.