anhnguyet95

CHIẾN LƯỢC GBPJPY 10/01/2021

Giá xuống
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Lí do sell GJ: giá đang ở vùng zone sell, supply D1, H4
H1: cũng là vùng supply cộng với QML (mô hình Quasimodo)
m15 có SNR , hỗ trợ cũ, kháng cự mới, cho lệnh mình cho sell sl khi break qua khỏi vùng này...
sell GJ giá hiện tại, sl 157.550 tp 157.000