anhnguyet95

CHIẾN LƯỢC GBPJPY 10/01/2021

Giá xuống
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Lí do sell GJ: giá đang ở vùng zone sell, supply D1, H4
H1: cũng là vùng supply cộng với QML (mô hình Quasimodo)
m15 có SNR , hỗ trợ cũ, kháng cự mới, cho lệnh mình cho sell sl khi break qua khỏi vùng này...
sell GJ giá hiện tại, sl 157.550 tp 157.000

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.