Le_Thanh_Tung

Sell GBPJPY

Giá xuống
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
59 lượt xem
2
Xuất hiện nến pinbar + nhấn chìm giảm trong xu hướng giảm
=> Sell trực tiếp, tỉ lệ RR = 1:2