VnRebates

GBPJPY - Cấu trúc phân phối tiềm năng nhỏ về vùng VAH cũ

Giá lên
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Cấu trúc ở khung H2 vẫn giữ cấu trúc tăng chính
Khung hiện tại giá tạo vùng đi range phân phối tiềm năng với các dấu hiệu về volume và cấu trúc thất bại
Kì vọng giá về vùng VAH của tường tăng trước đó và tìm điểm buy lên

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.