JaneDoan

GBPJPY New look on Daily Chart

FOREXCOM:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Sóng C trong sóng hiệu chỉnh ABC khung weekly mục tiêu test lại 150
Bình luận: Trade closed. SL hit