Samurai_FX_VN

Sell dài GBPJPY

Giá xuống
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
151 lượt xem
1
Trên khung tuần đã có tín hiện xác nhận nhịp hồi điều chỉnh từ A-B đã kết thúc kèm theo mô hình nến đảo chiều rất đẹp.
Tuần này chúng ta chỉ cần ngồi canh thời điểm đẹp để Sell, lệnh này sẽ là lệnh Sell dai, giữ lệnh trong vài tháng để ăn 1400pip