OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
sell limit GBP JPY đạt tỉ lệ 1:7 330pip
Khung H4 phá vỡ cấu trúc tăng
sell tại điểm phá vỡ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.