OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
sell limit GBP JPY đạt tỉ lệ 1:7 330pip
Khung H4 phá vỡ cấu trúc tăng
sell tại điểm phá vỡ