OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
khung 1 h tin hieu len