URIFX

GBPJPY: Mua dài hạn

Giá lên
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Có thẻ H&S sẽ là lý do để mua reversal
Bình luận:
Giao dịch được đóng thủ công
Bình luận:
Đóng lệnh: đạt mục tiêu