OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBPJPY đang thể hiện 1 đợt tăng mạnh trên khung Tg d1 vơi các sóng bullish momentum mạnh hơn. chú ý canh long khi giá hồi về gần EMA 20 trên h1, vào lệnh khi xuất hiện các tín hiệu nến đảo chiều

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.