SonPriceAction

Canh long GBPJPY

Giá lên
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBPJPY đang thể hiện 1 đợt tăng mạnh trên khung Tg d1 vơi các sóng bullish momentum mạnh hơn. chú ý canh long khi giá hồi về gần EMA 20 trên h1, vào lệnh khi xuất hiện các tín hiệu nến đảo chiều