khongro001

GBP JPY Tăng trưởng khả năng break trend down

Giá lên
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Stock đang có dấu hiệu đảo chiều sau khi giảm trong thời gian dài , MACD khả năng phân kỳ cao