khongro001

GBP JPY Tăng trưởng khả năng break trend down

Giá lên
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Stock đang có dấu hiệu đảo chiều sau khi giảm trong thời gian dài , MACD khả năng phân kỳ cao
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.