FOREXCOM:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Nếu vượt đường EMA màu đen, đồng thời vượt đường linetrend phía trên thì có thể canh giảm để Buy hoặc Buy luôn.
Nếu vượt đường EMA màu đen nhưng sau đó không khẳng định được xu thế thì có thể Sell luôn hoặc chờ đến khi thủng đường linetrend phía dưới.
Lưu ý: Các cặp GBP có thể đang chịu ảnh hưởng từ tình hình Brexit.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.