FOREXCOM:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Nếu vượt đường EMA màu đen, đồng thời vượt đường linetrend phía trên thì có thể canh giảm để Buy hoặc Buy luôn.
Nếu vượt đường EMA màu đen nhưng sau đó không khẳng định được xu thế thì có thể Sell luôn hoặc chờ đến khi thủng đường linetrend phía dưới.
Lưu ý: Các cặp GBP có thể đang chịu ảnh hưởng từ tình hình Brexit.