BlackJack83

xu hướng cặp ngoại hối GBP/JPY

Giá xuống
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Sell tại vùng giá 139.24, chốt lời tại vùng giá 136.77 và 135.54. đặt SL tại vùng giá 141.70. tỉ lệ R:R của lệnh là 1:1 và 1:1.5
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.