BlackJack83

xu hướng cặp ngoại hối GBP/JPY

Giá xuống
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Sell tại vùng giá 139.24, chốt lời tại vùng giá 136.77 và 135.54. đặt SL tại vùng giá 141.70. tỉ lệ R:R của lệnh là 1:1 và 1:1.5