hoixmen

GBP JPY giá lên

Giá lên
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Khung 4h hình thành mô hình 2 đáy; bullish