ThePhi-FX

GBPJPY WEEKLY - CONTINUE UPTREND

FOREXCOM:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Nhận định về cặp GBPJPY:
1. Xu hướng tăng;
2. Giá chạm vùng hỗ trợ quanh 148.530, chạm đường EMA21;
3. Setup vào lệnh: Pinbar Fakey combo, đặt chờ lệnh mua ở 50% cây pinbar quanh mức giá 150.000;
Kỳ vọng giá sẽ tăng.
Good luck!
T.P.,

GBPJPY forecast:
1. Uptrend;
2. GBPJPY has retested to support around 148.530, touched EMA21;
3. Setup price action: Pinbar Fakey combo, buy limit 50% Pinbar around 150.000;
Expect GBPJPY to go up.
Good luck!
T.P.,

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.