Fondex

short GJ

Giá xuống
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
  • kỳ vọng phá kênh h4
    kỳ vọng xa đi mô hình 2 đỉnh daily
    điểm vào, dừng lỗ và take profit như trên chart
    JPY đang được mua vào do lo ngại taxbill và vấn đề lạm phát sáng nay 22.11 Yellen Fed chair đã phát biểu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.