OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Sau khi phá vỡ đường trend line giảm thì lúc này thị trường đang có xu hướng đi lên . Chúng ta cũng phát hiện ra được trước đó đã hình thành hai đáy và bị phá vỡ. Ngay lúc này thị trường đang quay lại xác nhận mô hình đảo chiều 2 đáy cho nên chúng ta vẫn Ưu tiên buy cho cặp G/J .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.