JaneDoan

GBPJPY mô hình VĐV Sell khi pull back

FOREXCOM:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBPJPY mô hình VĐV Sell khi pull back
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Gía đi nhanh quá. Giao dịch đạt TP