huynhchau1106

GBPJPY xu hướng Sell ngắn hạn với mô hình vai đầu vai, Chart H4

Giá xuống
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBPJPY Sell ngắn hạn với mô hình Vai đầu vai thuận (chart H4)
1. Giá đã vượt neckline
2. Đã retest và mình đặt 1 lệnh Sell limit tại vùng neckline để đạt mục tiêu lợi nhuận trên 1:1, nếu không khớp thì thôi :))
3. Đặt take profit bằng khoảng cách từ đầu đến neckline

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.