huynhchau1106

GBPJPY xu hướng Sell ngắn hạn với mô hình vai đầu vai, Chart H4

Giá xuống
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBPJPY Sell ngắn hạn với mô hình Vai đầu vai thuận (chart H4)
1. Giá đã vượt neckline
2. Đã retest và mình đặt 1 lệnh Sell limit tại vùng neckline để đạt mục tiêu lợi nhuận trên 1:1, nếu không khớp thì thôi :))
3. Đặt take profit bằng khoảng cách từ đầu đến neckline