maivanhai

GJ sell

Giá xuống
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Hành động giá tuần vừa rồi đánh dấu sự phá vỡ vùng đáy mạnh của cặp tiền này. Trong thời gian tới ưu tiên đánh xuống cặp này mục tiêu vùng đáy kế tiếp là khá chắc chắn.