FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Hành động giá tuần vừa rồi đánh dấu sự phá vỡ vùng đáy mạnh của cặp tiền này. Trong thời gian tới ưu tiên đánh xuống cặp này mục tiêu vùng đáy kế tiếp là khá chắc chắn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.