PhamTuanAnh

Cú đảo chiều tiếp trend tại đây

Giá lên
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
tại M30, sóng chéo xuất hiện tại sóng C dự đoán cho một cú đảo chiều ngoạn mục tiếp trend
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.