mautd

GBPJPY Chart 1H

Giá lên
mautd Pro Cập nhật   
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
- Kèo đêm giao thừa
Giao dịch được đóng thủ công:
Chốt lãi đón giao thừa thôi ae :)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.