CuBin2802

Phân tích cặp GBPJPY_13.09.2023

Giá xuống
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Hiện tại các tín hiệu về cơ bản và kỹ thuật đều cho tín hiệu sell khá đẹp, có thể sell kỳ vọng về vùng 182 trong tuần này.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.