Cafeforex123

Sell limit GBPJPY

Giá xuống
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Các dòng GBP đang có dấu hiệu giảm điều chỉnh
Sell limit GBPJPY tại demand zone H4
Có thể sell stop luôn đầu tuần tại nến inside bar H4 (Với khối lượng nho nhỏ).Tuần trước giá đã bull trap và đẩy giá xuống cực mạnh. Có khả năng giá breakout với momentum mạnh và đi xuống luôn (Chấp nhận rủi ro)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.