tranbaotrung01

Đợi mô hình giảm để tiếp tục xu hướng

Giá xuống
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Tôi sẽ chờ để tìm điểm sell theo xu hướng