OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Giá đang tiếp cận vùng Sellzone rất mạnh và rõ ràng ở khung H4, zoom về khung nhỏ hơn để tìm kiếm cơ hội bán xuống
Ở đây ta chỉ nên ăn ngắn vì xu hướng vẫn đang chưa rõ ràng.
Ăn ngắn để an toàn. TP 2 - 3 gì đó nha
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.