Forex9999

Buy GBP/JPY quanh 145-146

FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GJ đã xuống 500 pip từ 149, tại 145 cản khá mạnh. với biên độ điều chỉnh này thi có thể Tp quanh vùng 147 ( 100 pip từ điểm vào )
- Không có nhiều tin về cơ bản chỉ đánh theo biên độ
Giao dịch đang hoạt động