HHermes

GBPJPY sẽ có cú đảo trend kinh điển tại 127 - 128...LONG

Giá lên
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBPJPY sẽ có cú đảo trend kinh điển tại 127 - 128...LONG