Nthieu

Sell GBPJPY H4

Giá xuống
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Trên biểu đồ trước đó GJ đã phá Dow (đường kẻ màu đen). Nhưng sau đó nhanh chóng giá quay lại xuống dưới, đồng thời giá chạy loanh quanh bên dưới đường màu đen. Nhận định đây là 1 BOF (break out fail). Ngoài ra, nhìn vào nến có thể thấy xu hướng tăng trong khoảng thời gian này đang yếu hơn xu hướng giảm.