Nthieu

Sell GBPJPY H4

Giá xuống
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Trên biểu đồ trước đó GJ đã phá Dow (đường kẻ màu đen). Nhưng sau đó nhanh chóng giá quay lại xuống dưới, đồng thời giá chạy loanh quanh bên dưới đường màu đen. Nhận định đây là 1 BOF (break out fail). Ngoài ra, nhìn vào nến có thể thấy xu hướng tăng trong khoảng thời gian này đang yếu hơn xu hướng giảm.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.