minhmango

Cơ hội với Forex: cặp GBPJPY

Giá xuống
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
CẬP NHẬT GBP / JPY. Reject rất đẹp của mức cao trong vùng khoảng 135.400. Sau khi kiểm định lại 134.500 trong những giờ đầu mở cửa thị trường, chúng ta có thể thấy sự sụt giảm phá vỡ 134.000. Nếu bạn chưa có vị thế short này, có thể chờ đợi một cửa sổ bật lên kiểm tra lại 134.000 trước khi giảm tiếp. Mục tiêu thứ nhất 132.500, Mục tiêu thứ hai 130.000.

Follow me on Twitter x.com/hoathanh274
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.