tradingpro2012

GU,GJ sẽ tiếp tục là mỏ vàng cho chúng ta khai thác.

Giá xuống
tradingpro2012 Cập nhật   
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Tâm điểm tuần trước đối với đồng Bảng khi quốc hội Anh đã bác đề xuất brexit đạt được trước đó từ thủ tưởng Anh với các quan chức cấp cao EU, như vậy khả năng cao việc brexit giữa anh và EU sẽ phải lùi lại đến tháng 1/2020 và tâm điểm tuần này sẽ là cuộc họp FOMC sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến sức mạnh đồng USD và chính sách tiền tệ của BOJ sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh của đồng Yên Nhật.
Xét dưới góc nhìn PTKT thì có vẻ như đồng bảng đã lập đỉnh so với USD và JPY nhiều khả năng tuần này sẽ là tuần giảm giá mạnh với 2 cặp GBPUSD và GBPJPY do vậy chiến lược chỉnh của chúng ta sẽ là canh bán.Trong trường hợp xấu Nhất đồng bảng có thể test lại đỉnh tuần trước để tạo mô hình 2 đỉnh sau đó vẫn sẽ giảm giá như vậy chiến lược giao dịch cụ thể của 2 cặp GU, GJ hôm nay như sau :
Chiến lược ngày 28/10 ::
1. GU : Sell 1,290 - 1,292 dừng lỗ 1,2965 chốt lời 1,270 - 1,260;
2. GJ : Sell 140,2 - 140,4 dừng lỗ 140,85 chốt lời 137,5 - 136;
Chiến lược tuần 28/10 -1/11 :
1. GU : Sell 1,300 - 1,303 dừng lỗ 1,3085 chốt lời 1,280 - 1,270
2. GJ : Sell 141,5 - 141,7 dừng lỗ 142,5 chốt lời 137,5 - 136
Bình luận:
Chiến lược GU chưa khớp chiến lược GJ đã khớp lệnh, AE canh chốt GJ quanh 140 rồi vào chiến lược mới ngày 29/10 :
1. GU : Sell 1,2920 - 1,2940 dừng lỗ 1,2985 chốt lời 1,27
2. GJ : Sell 140,45 - 140,65 dừng lỗ 141,1 chốt lời 137,5