OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Hôm qua GPBJPY đi xuống được -10 giá với biên độ giao động 74 pip (biên độ dao động thấp so với trug bình ngày 90pip-120pip) với thân lệch dưới cho hình thành nến pin bar . Cho thấy người bán nhiều hơn người mua. ở vùng giá cao. Môi khi người mua có lỗ lực đẩy giá nên gần vùng đỉnh giá cũ đã có áp lực chốt lời của những người có hàng nên giá không tăng được. Như vậy áp lực chốt cao chúng ta canh bán ở điểm giá gần đỉnh đường màu đỏ và chốt lời ở vùng giá đường màu xanh. khi giá môi lức một thấp đi không thể về được vùng đỉnh cũ. Nhà đầu tư mất dần kiên nhẫn sợ người khác bán mất ở vùng giá cao hàng mình không thể giải phóng. sẽ chấp nhận bán giá thấp hơn để chốt lời sẽ đấy giá xuống sâu hơn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.