OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
sell ngắn nhé mn ,sáng nay chắc chưa đc đâu đợi đến chiều vào lệnh là ổn.