OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBPJPY được dự báo là biến động nhẹ 50-80pip giữa đường ngang xanh đỏ đánh dấu trên biểu đồ. Canh mua và bán khi giá ở 2 đường ngang trên
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.