GreenCapAlpha247

GbpJpy duy trì kênh xu hướng giảm dài hạn

Giá xuống
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Trong xu hướng giảm dài hạn, chúng ta có thể dễ dàng vẻ ra được kênh xu hướng giảm bắt đầu từ tháng 1 năm 2018 cho đến nay.

Nhận định: Giá sẽ tiếp tục xu hướng giảm sau khi được hồi lên mức 148.451 và bị đẩy xuống từ kháng cự mạnh 148.356 - 149.012.