Tuemin

Chiến Lược Giao Dịch GJ dài hạn

OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Theo phân tích kỹ thuật, không có chút phân tích cơ bản nào nhé anh em. Xin được nhận chỉ giáo của mọi người ạ. Đa tạ
Trên biểu đổ cặp tiền GJ khung D1 thì chỉ báo GJ đi theo ngã rẽ đôi đường. Không biết nên BUY hay SELL. Quan điểm cá nhân của mình là ngồi im quan sát GJ
TH1: nếu giá đi xuống dưới vùng 132.234 thì anh em cân nhắc vào Sell GJ với mục tiêu giá đi xuống vùng 123-124.
TH2: nếu giá đi lên qua khỏi vùng 139 thì anh em cân nhắc vào buy GJ với mục tiêu giá là vùng 145-147