SinvestFX

Buy GBPNZD ngắn hạn H1 - SinvestFX

Giá lên
FX:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
Sau 1 nhịp tăng rất mạnh, GBPNZD đang đi ngang trong mô hình nêm giảm.

Sau nhiều lần cố gắng phá vỡ trendline dưới để hình thành mô hình giá khác nhưng không thành, xuất hiện tín hiệu nến H1 tăng mạnh rất đẹp cho phe mua.
Đây là tín hiệu ban đầu cho việc

GBPNZD sẽ breakout mô hình nêm giảm.và tiếp tục xu hướng tăng.

=> Buy GBPNZD tại 2.0200, Stop loss tại 2.0080.
Target 1 tại 2.0370, target 2 tại 2.0550

🌏 https://sinvest.io- website chia sẻ kiến thức Forex có tâm

✅ EXNESS: sinvest.io/go/exness
✅ ICMARKETS: sinvest.io/go/icmarkets
✅ XTB: sinvest.io/go/xtb
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.