maivanhai

GBPNZD tiếp tục đi lên.

Giá lên
FX:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
Những gì thị trường hiện tại cho thấy cặp tiền này đã phá vỡ vùng điều chỉnh đi ngang của giá sau khi phá vỡ vùng hai đáy trước đó. Thời gian tới ưu tiên đánh lên cặp tiền này.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.