OANDA:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
17 lượt xem
0
DỰU TÍNH GN sẽ chạy tiếp sóng 5. Sóng E. canh sell tại vùng fibo 0.618