URIFX

GBPNZD: Bán ngắn

Giá xuống
OANDA:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
Có thể tận dụng pullback của đồng NZD để sell cặp GBPNZD ngắn hạn.
Bình luận: