Traderkfc1

GBPNZD setup

Giá xuống
FX:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
Mô hình vai đầu vai ngược khung tuần. Điểm vào lệnh tại vị trí đảo chiều vai đối diện. Dừng lỗ tại đầu dưới. Thoát lệnh tại đầu đối diện qua đường viền cổ vai đầu tiên.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.