QuoctoanFx

GBPNZD: Vùng an toàn cho các chiến lược mua lên GBP

Giá lên
OANDA:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
Mình đã theo dõi cặp GBPNZD khá lâu. Và có thể thấy rằng hầu như những kỳ vọng tích cực cho đảng bảo thủ đều thúc đẩy cho đồng GBP nói chung đi lên rõ rệt.
Trước hết có thể nhắc đến rằng sáng ngày hôm nay có thông tin tích cực khi phe bảo thủ vẫn chiếm đa số sự ủng hộ điều này đã giúp GBP tăng lên có Gap trong sáng nay càng có lý do để chúng ta có thể thực hiện chiến lược mua lên trong đầu tuần.
Xét về kỹ thuật. GBPNZD đang gặp ngưỡng cản khá cứng của mình đồng thời việc chạm đường EMA200 sẽ có một phản ứng khá tốt rằng GBPNZD sẽ tăng trở lại trong tuần.
Buy GBPNZD thăm dò và buy limit GBPNZD tại 2.0030
Sl : 1.9990
tp1: 2.0160
tp2: 2.0250

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.