LHBB

Nhận định cặp GBPNZD 24.2.2020 cho dài hạn

Giá lên
FX:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
Vui lòng theo dõi clip

Bình luận