OANDA:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
31 lượt xem
0
Ý KIẾN CÁ NHÂN miễn trừ trách nhiệm canh buy tại vùng giá này kì vọng tp lên klv xác định trên