windwalk102

GBPNZD - H1 - Long

Giá lên
windwalk102 Cập nhật   
FX:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
H4 và D1 tồn tại xu hướng tăng
Trên H1 cả giá và RSI đã breakout khỏi kênh giảm
Mua với mục tiêu 2.00086
Stoploss: 1.97210
R/R = 1/1.5
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.