anhnd1

GBPNZD - H1 - Long

Giá lên
FX:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
H4 và D1 tồn tại xu hướng tăng
Trên H1 cả giá và RSI đã breakout khỏi kênh giảm
Mua với mục tiêu 2.00086
Stoploss: 1.97210
R/R = 1/1.5
Đóng lệnh: dừng lỗ