anhnd1

GBPNZD - Mua trên H4

Giá lên
anhnd1 Cập nhật   
FX:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
Target: 1.98253
Stoploss: 1.94197
R/R = 1/1.84
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Giá chạm cắt lỗ sau khi ra tin NZD quá mạnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.