OANDA:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
Mặc dù giá đang trong xu hướng tăng nhưng đang tiếp cận vùng SellZone khung tuần (Màu đỏ)
Tại đây có đỉnh quan trọng trong xu hướng giảm của khung D1 + Kháng cự + Sell Zone H4 trong D1 trong W1
TP thì chưa biết được, đợi thêm tín hiệu nhưng ít nhất phải 3R mới chơi. hahaa
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.