AlligatorFXTeam

GBPNZD LIỆU RẰNG CÓ MỘT SỰ PHÁ VỠ

Giá xuống
FX:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
- GBPNZD đang chạy trong kênh giá tăng
- GBP đang yếu do các ảnh hưởng bởi Brexit
- Trên yếu tố PTKT, nếu có một sự phá vỡ kênh giá tăng này sẽ gợi ý một đợt giảm mạnh trong tương lai
- Mốc 1.9100 đóng vai trò là hỗ trợ mạnh => Nếu có 1 sự phá vỡ và đóng nến hàng ngày dưới khu vực này thì tương lai GBPNZD sẽ giảm mạnh

- Khuyến nghị: Theo dõi sát sao mốc 1.91000, nếu có sự phá vỡ thì suy xét mở 1 vị thế bán

- Hỗ trợ: 1.91000
- Kháng cự: 1.83000
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.