OANDA:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
GBPNZD break trendline giảm, hình thành trendline tăng, áp dụng Fibo mở rộng.
Khuyến nghị

Buy limit: 1.94264

SL: 1.93664

TP1: 1.95132

TP2: 1.95843

TP3: 1.96994
Giao dịch đang hoạt động: Khớp lệnh running +25pips
Bình luận: Vòng lại entry đón anh anh nào chưa có vị thế rồi mới lên TP

Chạm mục tiêu TP1: +86pips, bảo toàn lơi nhuận thì có thể dời SL về entry, còn ad thấy điểm mua khá đẹp rồi nên giữ luôn không dời SL, chốt trước 1/3 KL thôi
Giao dịch đang hoạt động: Ai còn giữ chiến lược này ấm rồi nhé TP2: +158pips
Bình luận: entry đẹp quá về test rất nhiều lần
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.