AZINVEX_SIGNAL

PHÂN TÍCH GBPNZD 1D 13:00 (GMT+7) 04-02-2019

Giá lên
OANDA:GBPNZD   Bảng Anh/Đô la New Zealand
GBPNZD đang trong giai đoạn hồi giá. Chú ý vùng khoanh tròn bằng tín hiệu Price action để quyết định xu hướng dài hạn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.